Το πρόγραμμα για τον κινηματογράφο Αθηνά Piscines Ideales ανανεώνεται! Ξαναέλα σε λίγο! ..