Το πρόγραμμα για τον κινηματογράφο Ελληνίς ανανεώνεται! Ξαναέλα σε λίγο! ..