Το πρόγραμμα για τον κινηματογράφο Κoλοσσαίον ανανεώνεται! Ξαναέλα σε λίγο! ..