Θεσσαλονίκη: Το πρόγραμμα μας ανανεώνεται! Ξαναέλα σε λίγο! ..